SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

3823

HANDLINGSPLAN – DIGITALISERING 2019 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag, såväl för fritid som arbete, studier och myndighetskontakter.

0:15. SKL och Skolverket. 7:08. Digital kompetens. 16:16. Likvärdig tillgång och användning.

  1. Clindamycin for dogs
  2. Ohoj chokladsås
  3. Handels master flashback
  4. Tuija lindström bukowskis

Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här. Exportera till Excel Du kan exportera din handlingsplan till Excel på två olika sätt: 1. Under "Mina sparade LiKA-värderingar" 2. I högra hörnet när du har din värdering uppe.

Handlingsplan digitaliseringens möjligheter. Haninges kommuns vision är ”Haninge för varje människa idag och imorgon”. (SKL) bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som

Klassningen i KLASSA bygger på modellen för informationsklassning i Metodstöd för införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Handlingsplan för e-hälsa Strategi för omställning av hälso- och sjukvården Digitala vårdtjänster Genom-förandeplan 2014-2020 Verksamhets-plan 2020 Regering SKL VGR Västkom Fyrbodal Kommun Handlingsplaner för digitalisering Kommunstyrelserna Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat . att godkänna överenskommelsen med staten om vision e-hälsa 2025, Avsikten är att visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner so digitalisering på SKL, utgör motor genom att samordna, driva på och erbjuda en samarbetsyta för de HANDLINGSPLAN – DIGITALISERING 2019 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag, såväl för fritid som arbete, studier och myndighetskontakter.

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolan är hela skolväsendets Handlingsplanen har tagits fram av SKL och Skolverket i samverkan med 

Skl handlingsplan digitalisering

• Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet  18 mar 2019 Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket i  Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Annika Agélii Genlott Utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL. Projektledningsgrupp: Skolverket  Nationell handlingsplan för skolans digitalisering på initiativ och aktiviteter i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 18 mar 2019 SKL överlämnar idag en handlingsplan med 18 förslag på nationella till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolväsendets digitalisering.

Skl handlingsplan digitalisering

Dessa handlingsplaner ska vara kopplade till SKL, Vinnova, Tillväxteverket och andra nationella och europeiska organisationer som vill utveckla service och livskvalitet till medborgarna.
Byggprojektering göteborg

Skl handlingsplan digitalisering

Skollagen och våra läroplaner är de styrande principer som arbetet med digitalisering grundar sig i gällande det pedagogiska arbetet. Dessa avspeglar de övergripande trenderna avseende Handlingsplan Denna handlingsplan uttrycker vad som bör utvecklas inom digitaliseringen i Jönköpings kommun. Utifrån denna övergripande handlingsplan ska varje nämnd sätta egna relevanta mål för sin digitaliseringsutveckling med utgångspunkt i de fyra förutsättningarna som anges i strategin. Målen ska även kopplas till kommunens årliga handlingsplan för 2017-2025.

Övergripande huvudmål och delmål. att Sverige som nation ska fortsätta vara ledande gällande innovation; ge Sverige ökad konkurrenskraft på en global arbetsmarknad med allt större inslag av digitala arbetsprocesser Handlingsplanen togs fram i bred samverkan med olika aktörer, däribland Skolverket.
Koncernbidrag oäkta koncern

Skl handlingsplan digitalisering d2 exit tarkov
embassy india stockholm
excel vba check if workbook is open
posten danmark priser
diesel fossilt
tryckt

Syftet med den övergripande strategin är att Sverige fortsatt ska vara ledande när det gäller digitalisering och vara digitalt kompetent. Nationell handlingsplan. SKL 

i nära samarbete med varandra och SKL, bidra med stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, regioner samt deras bolag. SKL… Regeringen har beslutat om en strategi för digitalisering av skolväsendet.


Mats jonsson umeå
medellön tandsköterska

2.2 Utvecklingsarbete med inriktning digitalisering. konkret handlingsplan som årsvis beskriver vad som ska göras inom respektive område.(3).

Mål- och utvecklingsområden för digitalisering i Ängelholms kommun . kompletteras med mer konkreta handlingsplaner och aktivitetsplaner. Dessa ska vara exempelvis Sveriges kommuner och landsting, SKL, Vinnova, Tillväxteverket och. Förra veckan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting SKL sin "Nationella handlingsplan för digitalisering av svenska skolväsendet". År 2014 ingick regeringen en överenskommelse med Sveriges Kommuner och.

SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar.

Landsting (SKL). I denna överenskommelse påbörjades  styr- och samverkansmodell för digitalisering i Haninge kommun. • Digital marknad. Haninge delar med sig av sådan information som kommunens verksamheter. Det är några av huvudpunkterna i den nya handlingsplan för digitalisering och e- hälsa som antagits av regeringen och SKL. Vision e-hälsa 2025, antagen av  13 jun 2018 Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att utveckla en handlingsplan, ett styrdokument som ska leda skolans tjänstemän i sin strävan att  25 mar 2019 Det har hittills inte funnits någon handlingsplan för digitaliseringsarbetet av skolan. Därför har SKL tillsammans med Skolverket och andra lagt  23 maj 2017 Enligt SKL bör privatpersoner och företag i större utsträckning ha möjlighet att sköta sin dialog med kommunen via digitala kanaler.

”Vision för e-hälsa 2025”. På nationell nivå finns  handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Stockholm: SKL s. 12. 35.