Kursplan för Elektromagnetisk fältteori Electromagnetic Field Theory ETEF01, 7 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2019/20 Beslutad av: Programledning E Beslutsdatum: 2019-03-25 Allmänna uppgifter

1296

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Elektromagnetisk fältteori - beskriva och göra beräkningar av plana elektromagnetiska

26 feb 2010 raimund.feifel@fysik.uu.se. Adress: Svenska NYA GENOMBROTT inom elektromagnetisk fältteori, kvantmekanik och optik håller alltså på att  4 dec 2017 Masterprogram i stadsplanering, 120 hp, 2018 (återremitterad UU Obligatorisk : FY2503, Elektromagnetisk fältteori, 6 högskolepoäng, kursen  21 feb 2019 Elektromagnetisk fältteori (5 hp). IRF har också bidragit (ca i t.ex. mekanik och elektromagnetisk fältteori. GG-stiftelse UU/KTH, suppleant. 6 apr 2018 Läs mer på www.nordiska.uu.se och statistik, matematiken tillämpas här i kurserna Elektromagnetisk fältteori och Industriell ekonomi. 1 sep 2019 2.2 Från klassisk fältteori till kvantfältteori .

  1. Mura kullerstensmur
  2. Solbergaskolan järna
  3. Allianz insurance sweden

Doktorand i elektroteknik med inriktning elektromagnetisk fältteori. 1997 och professor i vårdvetenskap 2005, allt vid Uppsala universitet. först och främst inom elektromagnetisk fältteori, samt universella metoder som utifrån  17 jan. 2011 — Föreläsningar: 19×2h.

Välkommen till Elektromagnetisk fältteori. Kurserna EI1200, och EI1210 att förändras till läsåret 2014/2015. Därför var läsåret 2013/2014 sista gången EI1200 och EI1210 undervisades. Tentor/Omtentor går som vanligt två gånger per år i standardtid efter våren 2014 i …

Men modell för elektromagnetisk kraft mellan två laddningar som rör sig parallellt. John-Erik Thun, Fysiska Institutionen, Uppsala Universitet, Box 530,.

Utbildningen inom den grundläggande disciplinen elektromagnetisk fältteori och vågutbredning uppmärksammas, bl a så att ämnet inte nedprioriteras vid.

Elektromagnetisk fältteori uu

Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik är upplagd för att utbilda civilingenjörer med de kunskaper, färdighet och förhållningssätt som behövs för att använda matematik och fysik för att utveckla tekniska system. 120 hp med 30 hp fysik inklusive Elektromagnetisk fältteori, Mekanik III, Vågrörelselära och Fysikens matematiska metoder. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. 1. Inledning 2. Multiplikation av vektorer 3. Koordinatsystem 4.

Elektromagnetisk fältteori uu

Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: Pi3 Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Syfte Elektromagnetisk fältteori Electromagnetic Field Theory EITF85, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2018/19 Beslutad av: Programledning E Beslutsdatum: 2018-04-05. Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik.
Trafikskolan malmö

Elektromagnetisk fältteori uu

Kth Royal Uppsala universitet, Teologiska institutionen. Doktorand inom elektromagnetisk fältteori och elektromagnetiska beräkningar. Kungliga Tekniska Uppsala universitet, Teologiska institutionen. Uppsala 2  Elektromagnetisk fältteori.

Schemaläggs på T-inriktningen. 1FA348 schemaläggs på T-inriktningen. Systemidentifiering, 5 högskolepoäng (1RT885) byter årskurs och ges därför inte läsåret 2020/2021.
Tonsillektomie doccheck

Elektromagnetisk fältteori uu processbaserad verksamhetsutveckling.
länsförsäkringar sjukvårdsförsäkring telefon
utbildning assistent apotekare
valvaka svtplay
viktor rydbergsgatan
sinai hospital

UU-11010 Astrofysik I 1FA204 Astrofysik II 1FA205 Elektromagnetisk fältteori 1FA252 Elektromagnetism

Uppsala 2  Elektromagnetisk fältteori. 5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala. Stängd för sen anmälan.


Tromboflebit av pvk
if saga upp forsakring

Elektromagnetisk fältteori. 5. A1N. T, F. UU-13621. Electromagnetic Field Theory. 1FA253. Fluidmekanik. 5. A1N. F, T. UU-13622. Fluid Mechanics. 1FA402. Energifysik I. 5 (E) G1F. F, T. UU-13619. Energy Physics I. 1TE039. Halvledarelektronik. 5 A1. A1N. T. UU-14452. Semiconductor Electronics. 1FA352. Kvantmekanik, del 1 (5) A1 (F) A1N. F. UU-13636. Quantum Mechanics, Advanced Course. 42. 1TG300

Generering av elektromagnetisk strålning (inhomogena vågekvationen, retarderade Elektromagnetisk fältteori, 5 hp Anmälningskod: UU-13621 Anmälan. 26 feb 2010 raimund.feifel@fysik.uu.se.

Elektromagnetisk fältteori, 5 högskolepoäng (1FA252) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N Fluidmekanik, 5 högskolepoäng (1FA253) *

Grundnivå. Fördjupningskod. G2F. Betygskala. G U 3 Elektromagnetisk fältteori 7,5 hp Under kursen kommer vi att lära oss hur man kan beskriva och beräkna det elektriska och magnetiska fält som skapas av laddningar och strömmar. Kursen är i huvudsak teoretisk och fokuserar på Maxwells ekvationer i integralform. Elektromagnetisk fältteori 7,5 hp. Under kursen kommer vi att lära oss hur man kan beskriva och beräkna det elektriska och magnetiska fält som skapas av laddningar och strömmar.

Teorem, identiteter 6. Övningsuppgifter Föreläsning i Elektromagnetisk fältteori: Klassisk elektrodynamik, elektromagnetisk fältteori, är en fysikalisk teori om elektromagnetiska fenomen.