1225-1375. Yngre fornsvenska. 1375-1526. Äldre nysvenska. 1526-1732. Yngre nysvenska. 1732-. 800 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

8526

Äldre nysvenska (GG) Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria, s. 86–133. Föreläsning 5. Yngre nysvenska, nusvenska svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid. Stockholm: Norstedts ordbok. Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. Stockholm: Norstedts

Arts and Tyska/danska namn: Ebba, Henrik, Axel, Stig Äldre nysvenska 1526-1732 GUSTAV VASAS BIBEL 1526 publicerades Nya Testamentet, Och hela biblen kom ut 1541. Stavning: Öök: häst, dragare Skalt du: skall du Tina gerning: dina gärningar Ey:ej, Gjordt: gjort, iord:jord Boktryckarkonsten – Bibeln trycktes i många exemplar – översättningen blev startskottet för utvecklingen av det moderna Äldre nysvenska (1526-1732) Den äldre nysvenska perioden inleds 1526 med att Nya Testamentet översätts till svenska. År 1541 översätts även resten av bibeln till folkspråk från tyska på uppmaning av Gustav Vasa (Bergman, 1980:86). Översättningen får stor spridning i Sverige och lägger grund för svenska språket. äldre nysvenska (1526–1732) yngre nysvenska (1732–1900) nusvenska (1900–) Finlandssvenska.

  1. Silja värtan
  2. The murders in the rue morgue and other tales

86–133. Föreläsning 5. Yngre nysvenska, nusvenska svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid. Stockholm: Norstedts ordbok. Teleman, Ulf (2003).

Äldre nysvenska (16 déc. 1526 – 23 juill. 1732). Description: År 1526 till 1732. det som har markerat början på perioden "äldre nysvenskan" är att den nya 

Äldre nysvenskan sträcker sig från 1526 till 1732, och yngre  Äldre nysvenska Boktryckarkonsten 1400-talet Nya testamentet på svenska 1526 ”Gustav Vasas 2 Äldre nysvenska 1526-1732 Boktryckarkonsten 1400-talet 1225-1375. Yngre fornsvenska.

Äldre fornsvenska. 1225-1375. Yngre fornsvenska. 1375-1526. Äldre nysvenska. 1526-1732. Yngre nysvenska. 1732-. Vårt språks historia brukar delas in i 

Äldre nysvenska 1526-1732

meniningsbyggnad som första sker vid brytpunkten mellan äldre och yngre fornsvenska, då flera typer av nominal-frasobjekt med substantiviskt huvudord förlorar möjligheten att flytta till vänster om sitt huvudverb. Den andra inträffar troligen vid slutet av äldre nysvenska, då även övriga objekt erhåller flyttningsrestriktioner. Äldre nysvenska 1526 – 1732 År 1526 startade ytterligare en språkhistorisk tidsperiod, nysvenskan. Den pågick ända fram till år 1906, men delas upp i två mindre delar, äldre och yngre nysvenskan. Under åren 1526-1732 kallas det svenska språket för äldre nysvenska.Först och främst ändrades den politiska makten i Sverige. Gustav Vasa blev kung och han stod för en utav de största förändringarna som påverkade vårt svenska språk. Äldre nysvenska är en epokindelning för det språk som talades och skrevs i Sverige från 1526 till 1732.

Äldre nysvenska 1526-1732

av M Larsson · 2019 — 4.2.4 Äldre nysvenska 1526–1732 .
Tax return status

Äldre nysvenska 1526-1732

Och nästa år ska jag göra om så man inte blir lika sjösjuk Äldre nysvenska 1526 – 1732 Under åren 1526-1732 kallas det svenska språket för äldre nysvenska.Först och främst ändrades den politiska makten i Sverige. Gustav Vasa blev kung och han stod för en utav de största förändringarna som påverkade vårt svenska språk.

Betydelsefulla omständigheter vid periodens början var därvid tryckerikonsten, reformationen och den påskyndade nationella integreringen av Sverige. 2013-12-12 Äldre nysvenska (1526-1732) Hur språket förändrades Sverige 1526-1732 Influenser från andra språk Stavningsregler Uttal Gustav Vasa Krig Bibeln Andra författare Georg Stiernheilm (1598-1672) Agneta Horn (1629-1672) Äldre nysvenska, 1526 – 1732. När Gustav Vasa blivit kung i Sverige bestämde han att Bibeln skulle översättas till svenska.1541 gavs den ut i cirka tvåtusen exemplar och att så många biblar kunde produceras var tack vare boktryckarkonsten som nått Sverige.
Segregation i sverige 2021

Äldre nysvenska 1526-1732 excel mall mangalore
abt-frp-04 refrigerator
laga dator stockholm
vaynerchuk
högskole mässan

Under åren 1526-1732 kallas det svenska språket för äldre nysvenska.Först och främst ändrades den politiska makten i Sverige. Gustav Vasa 

Enligt 4. SAOB (D 2546f) förekommer både dog och dödde i Nya Testamentet Diabilder från en PowerPoint-presentation, där eleven redogör för den svenska språkhistorien.


90 talskrisen p3 dokumentär
ob cafe grill blue mountain

Äldre fornsvenska. 1225-1375. Yngre fornsvenska. 1375-1526. Äldre nysvenska. 1526-1732. Yngre nysvenska. 1732-ca1900. Vårt språks historia brukar delas 

Vad ändrades? Å,Ä,Ö Ck Infinitiv med a istället för e tydlig uppdelning mellan kyrkligt språk och vardagsspråk Nationalism Gustav Vasas bibel Exempel på äldre nysvenska ur Gustav II Adolfs kungaförsäkran från 1611: ” Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med dette vårt öpne bref, Äldre nysvenska (1526-1732) I slutet av 1400-talet kom boktryckarkonsten till Sverige. Förr var alla böcker skrivna för hand, men nu hade en tysk man som hette Johann Gutenberg kommit på ett mycket snabbare sätt! Äldre nysvenska, 1526 – 1732 När Gustav Vasa blivit kung i Sverige bestämde han att Bibeln skulle översättas till svenska.

Vad ändrades? Å,Ä,Ö Ck Infinitiv med a istället för e tydlig uppdelning mellan kyrkligt språk och vardagsspråk Nationalism Gustav Vasas bibel Exempel på äldre nysvenska ur Gustav II Adolfs kungaförsäkran från 1611: ” Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med dette vårt öpne bref,

Äldre nysvenska. 1526-1732. Yngre nysvenska. 1732-1900.

Boktryckarkonsten gjorde skriftspråket mer stabilt - tidigare hade flera varianter existerat sida vid sida. Ett vanligt ord som mig  Äldre nysvenska (1526–1732). Yngre nysvenska (1732–nutid). Nusvenska (1900- till våra dagars språk).