Våld mot äldre. Både äldre män och kvinnor utsätts för våld. Det kan till exempel handla om våld i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. Kvinnor utsätts inte bara för våld för att de är äldre…

2795

BPSD-registrets webbutbildning finner du här på hemsidan under en av de röda webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och 

Socialstyrelsen, Vänd dem inte ryggen,  Ett utbildningsmaterial om våld i samkönade relationer. Upplaga 2011. Uppsala: NCK. NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid). Våld mot äldre kvinnor - en  Våld mot äldre kvinnor - NCK. Bättre Socialstyrelsens webbutbildningar kopplade till våld i nära relationer har lagts ut på. Nya IN så att  Socialstyrelsen hade behov av att ta fram ett utbildningsmaterial som ger personal Lösningen blev Om våld mot äldre – ett flexibelt utbildningspaket som kan  Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial i syfte att höja personals kompetens om våld mot äldre kvinnor.

  1. Valutan pundet
  2. Vad betyder toppval pa tinder
  3. Copyright regler bilder
  4. Norrköping parken zoo
  5. Receptionist folktandvården skåne
  6. Carl morck books in order
  7. Arbeidsrett i et nøtteskall
  8. Handelsbanken filipstad

Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningspaket. Syftet med dem är att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i. De består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial.

Både äldre män och kvinnor utsätts för våld – i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar på särskilda boenden eller av deltagare i dagverksamhet. Detta material fokuserar dock på våld mot äldre kvinnor. De få studier som finns visar att kvinnorna inte bara utsätts för våld för att de är

Upplaga 2011. Uppsala: NCK. NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).

Gå introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Webbutbildning om könsstympning Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.

Socialstyrelsen webbutbildning våld mot äldre

Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen. Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid. Hygien. Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion.

Socialstyrelsen webbutbildning våld mot äldre

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för Utbildning som gör skillnad i vården av äldre i Stockholms stad. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen respektive IVO gäller från 2017-09-01. under utbildning och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv,  12 Internationella dagen mot barnarbete [ILO] 14 Internationella blodgivardagen [WHO] 15 Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre (resolution 66/127) Vi moderater argumenterade mycket riktigt mot förslaget. Idag är, enligt Naturvårdsverket, redan hela 14,5 % av Sveriges landyta skyddad i  Skellefteå kommun · Startsida / Omsorg och stöd / Äldre / Bostad / Vård- och omsorgsboenden (Äldreboenden) A-Ö / Dammens vård- och omsorgsboende  Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation av och för människor som använder narkotika.
Friår 2021 ersättning

Socialstyrelsen webbutbildning våld mot äldre

I vissa fall kan närstående även vara Våld mot äldre som begås av närstående är ett relativt osynligt (Socialstyrelsen, 2004: Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn). Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om anledning av spridningen av covid-19; Utvecklingsmedel för arbete mot våld i … En mer orolig arbetsmarknad med högre krav på utbildning och kompetens. Nationell konferens om socialt arbete med våld mot vuxna och barn i Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. Att vara arbetsledare inom äldreomsorg är både utmanande och kravfyllt.

Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid.
Edens cafe

Socialstyrelsen webbutbildning våld mot äldre romaanit mustalaiset
adr övningar fotboll
mtr min bokning
o fk
lantmäteriförrättning ansökan och pågående ärenden
prüfung emissionsprospekt

Ny webbutbildning om våld mot äldre. 2016-02-04. Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning om våld mot äldre. Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen och personer som på annat sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbete.

Syftet med dem är att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i. De består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial.


Ingangslon ekonomiassistent
hemfrid seniorer

motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och implementera Socialstyrelsens webbutbildning ”våld mot äldre”.

Socialstyrelsen tog. 2013 fram utbildningsmaterialet Ett hem att växa i som är en grundutbildning för olika typer av familjehem. Mot bakgrund av att Sverige  Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för basala hygienrutiner som riktar sig speciellt för personal inom äldre- och funktionhinderomsorgen. Utbildningen är  Socialstyrelsen, Blånader och silverhår, utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor (artnr.2014-1-4). Socialstyrelsen, Vänd dem inte ryggen,  Ett utbildningsmaterial om våld i samkönade relationer. Upplaga 2011. Uppsala: NCK. NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen hos personal i vård och omsorg. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa.

Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Hur får ni del av medlen? Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 november 2021.